• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chi bộ Công ty Cổ phần Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Hàng không Việt Nam nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

 • 2020-12-11 16:18:13
 • Chi bộ Công ty Cổ phần Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Hàng không Việt Nam (VNAS) ngay trong đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, sinh hoạt định kỳ, phát triển đảng viên mới, phát triển hoạt động công ty được thực hiện tương đối bài bản với nhiều nội dung, cách thức tổ chức.

  Buổi sinh hoạt của Chi bộ Công ty Cổ phần Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Hàng không Việt Nam sáng nay ngày 11/12, vừa diễn ra trong bầu không khí cởi mở, dân chủ. Đây là buổi sinh hoạt chi bộ lần thứ 4 kể từ tháng 9/2020 khi Chi bộ công ty được thành lập. Mặc dù mới thành lập, nhưng các buổi sinh hoạt của Chi bộ VNAS đã đi vào nền nếp, hiệu quả; nội dung sinh hoạt có trọng tâm, trọng điểm và chỉ rõ những giải pháp cụ thể.

  Buổi sinh hoạt tháng 12 của Chi bộ Công ty VNAS

  Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Bí thư Chi bộ, cho biết: Để Chi bộ VNAS nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả sau khi thành lập, các đồng chí trong Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Long Biên đã quan tâm hướng dẫn hỗ trợ Chi bộ từ việc chuẩn bị nội dung đến quy trình sinh hoạt chi bộ. Ngoài công tác phát triển Đảng, Chi bộ đã đưa nội dung hoạt động chuyên ngành vào nội dung thảo luận trong sinh hoạt, từ đó thống nhất đưa ra các biện pháp thực hiện cụ thể. Trong buổi sinh hoạt tháng 12 này, Chi bộ VNAS đã đưa nội dung chiến lược truyền thông, hợp tác liên kết tuyển sinh, đào tạo nghề hàng không năm 2021 vào thảo luận, phát huy tinh thần dân chủ, các đảng viên đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều hình thức truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh nhằm nâng cao giá trị tập thể, tạo công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Long Biên và trong cả nước.

  Với sự định hướng, hỗ trợ của cấp ủy các cấp, chi bộ VNAS đã thực hiện, hướng dẫn chuyển Đảng cho đồng chí Hoàng Xuân Mai - Nguyên Trưởng ban phụ trách An ninh Sân bay Nội, đồng chí Nguyễn Trí Thức - Cán bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam, hai đồng chí là cố vấn cấp cao VNAS về sinh hoạt tại chi bộ công ty. Xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, trong buổi sinh hoạt hôm nay, Chi bộ VNAS đã giới thiệu hai quần chúng ưu tú, bà Nguyễn Thị Xuân và bà Ngô Thị Hà đã tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước tại công ty, nơi cư trú, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm tình Đảng, đồng thời phân các đồng chí Đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ.

  Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Bí thư chi bộ còn nhấn mạnh: Chi bộ VNAS xác định, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển thành viên để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và chuyên đề, khắc phục tình trạng sinh hoạt không thường xuyên. Các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia sinh hoạt và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

  Truyền thông VNAS.

  Video clip

  • facebook