• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  [HOT JOB] BAMBOO AIRWAY TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ: BAN ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH & CHẤT LƯỢNG

 • 2020-12-23 14:41:44
 • BAMBOO AIRWAYS TUYỂN DỤNG

  Bamboo Airway hiện đang bổ sung nhân sự Ban Đảm bảo An toàn, An ninh & Chất lượng tại các vị trí:

  • Chuyên viên Phòng Đảm bảo An toàn & Chất lượng Khai thác bay - SQA Flight Operations Officer | https://bit.ly/BAV_SSQA_FlightOperationsOfficer
  • Chuyên viên Phòng Đảm bảo An toàn & Chất lượng Khai thác mặt đất - SQA Ground Operations Officer | https://bit.ly/BAV_SSQA_GroundOperationsOfficer
  • Chuyên viên An toàn & Tiêu chuẩn - Safety & Standard Officer | https://bit.ly/BAV_SSQA_SafetyStandardOfficer
  • Chuyên viên Chính sách An ninh Hàng không | https://bit.ly/BAV_SecurityOfficer

  Ứng viên vui lòng xem chi tiết công việc và gửi CV trực tiếp tại LINK tương ứng

  Ban Đảm bảo An toàn, An ninh và Chất lượng (Safety, Security & Quality Asurance) là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và kiểm soát Hệ thống An toàn – Chất lượng khai thác bay, khai thác mặt đất, kỹ thuật và bảo dưỡng tàu bay, đảm bảo tuân thủ các quy định của Cục Hàng Không Việt Nam (CAAV), các quy định của ICAO (Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế) và IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế).

  • facebook