• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  KHÓA ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ HÀNG HÓA

 • 2020-10-09 17:55:03
 • KHÓA ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ HÀNG HÓA

  (NGẮN HẠN)

      1.Mục tiêu chương trình:

       Trang bị cho những kiến thức cơ bản, phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ về phục vụ hàng hóa. Sau khi hoàn thành chương trình khóa học, người học có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở vị trí nhân viên phục vụ hàng hóa đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng.

       2. Đối tượng và yêu cầu:

       a. Đối tượng:     

       - Là nhân viên hàng không làm việc ở vị trí khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay nhưng chưa có chứng chỉ chuyên môn phù hợp.

       - Là học viên được Học viện Hàng không Việt Nam tuyển chọn để tham gia tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp hàng không ở vị trí nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay đối với nghiệp vụ phục vụ hàng hóa.

       b. Yêu cầu tiêu chuẩn:

       - Tiêu chuẩn đầu vào:

       + Tiếng Anh ≥ 300 TOEIC hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư 05/5012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 và Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;

       + Tiêu chuẩn sức khỏe, ngoại hình và các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.

       - Tiêu chuẩn đầu ra:

       + Học viên phải đạt từ 70/100 điểm trở lên cho tất cả các bài kiểm tra, kiểm tra kết thúc khóa học.

       + Tiếng Anh đầu ra ≥ 450 TOEIC hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư  05/5012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 và Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

      3. Thời lượng: 384 giờ, gồm:

      - Kiến thức chung về Hàng không: 120 giờ

      - Kiến thức nghiệp vụ : 264 giờ, trong đó:

      + Lý thuyết: 210 giờ

      + Thực hành: 54 giờ

      - Ôn tập và Kiểm tra kết thúc khóa học: 4 giờ

   (Một giờ học thực hành là 60 phút, một giờ học lý thuyết là 45 phút)

  4. Chương trình đào tạo, huấn luyện:

  STT

                                       Môn học  

  Thời       lượng

  Trong đó

     Lý thuyết

  Thực hành

  1

  Kiến thức chung về Hàng không dân dụng

  120

  116

  4

  1.1

  Khái quát chung về Hàng không dân dụng

  8

  8

  0

   

   

  - Lịch sử và sự phát triển ngành Hàng không dân dụng.

  - Tổ chức về Hàng không dân dụng

  + Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)

  + Tổ chức ngành HKDD Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các cơ quan, đơn vị trong ngành HKDD Việt Nam.

  + Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về Hàng không dân dụng Việt Nam ( Chính phủ, Bộ GTVT, các Bộ,

   

   

   

   

  STT

   

  Môn học

   

  Thời       lượng

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành

   

  ngành liên quan, Cục HKVN, các Cảng vụ Hàng không; Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ).

   

   

   

  1.2

  Cảng Hàng không, sân bay

  4

  4

  0

   

  - Khái niệm, phân loại, các chức năng, các thành phần cấu thành CHK, SB, quản lý khai thác CHK, SB.

  - Các hoạt động khai thác Cảng HK, SB

  - Xu thế phát triển Cảng HK, SB hiện nay

  - Giới thiệu khái quát về trang thiết bị Cảng Hàng không sân bay.

   

   

   

  1.3

  Pháp luật về Hàng không dân dụng

  8

  8

  0

   

  - Pháp luật quốc tế về Hàng không dân dụng ( các Điều ước quốc tế, các Hiệp định song phương, đa phương về HKDD)

  - Các điều ước quốc tế về HKDD

  - Các phụ ước ( Annex) của ICAO

  - Các quy định của ICAO về khai thác CHK

  - Các Hiệp định Hàng không song phương và đa phương Việt Nam

  - Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006, hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HKDD Việt Nam 2014.

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HKDD Việt Nam 2014.

  - Giới thiệu các nội dung liên quan đến lĩnh vực Cảng Hàng không, sân bay, nhân viên hàng không; Hoạt động bay, Quản lý hoạt động bay, Vận chuyển Hàng không, an ninh Hàng không... của Luật HKDDVN

  - Nghị định 147/2013/NĐ-CP ngày 03/7/2014 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hàng không dân dụng.

   

   

   

  1.4

  An toàn Hàng không

  8

  8

  0

   

  - Khái quát chung về an toàn Hàng không

  - Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn HKDD

  - Giới thiệu về hệ thống quản lý an toàn ( SMS )

  - Hệ thống thanh tra, quản lý, giám sát an toàn Hàng 

  không.

  - Công tác phòng ngừa sự cố, tai nạn tàu bay và điều tra tai nạn tàu bay.

  - Yếu tố con người đối với an toàn Hàng không nói chung và an toàn trong khai thác, cung cấp dịch vụ Hàng không tại CHK,SB.

  - Văn hóa an toàn Hàng không.

   

   

   

  1.5

  An toàn sân đỗ tàu bay

  16

  16

  0

   

  - Khai quát chung về an toàn sân đỗ ( khái niệm, mục

   

   

   

   

  STT

                                     

                                       Môn học  

   

  Thời       lượng

  Trong đó

     Lý thuyết

  Thực hành

   

  đích, yêu cầu, nội dung an toàn sân đỗ )

  - Các hoạt động trên sân đỗ ( quản lý, khai thác, kỹ thuật, dịch vụ, an ninh...) và các trang thiết bị, phương tiện, người hoạt động trên sân đỗ.

  - Những nội dung có liên quan tại Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 ban hành Bộ quy chế An toàn HKDD  lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay; Thông tư 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác Cảng Hàng không, sân bay; Thông tư 53/2011/TT-BGTVT ngày 24/10/2011 quy định về an toàn hoạt động bay.

  - Giới thiệu sơ đồ, tín hiệu, tín hiệu sân đỗ ( sơ đồ, ký hiệu, biển báo, tín hiệu, những tín hiệu bằng tay); quy tắc và quy trình di chuyển, vận hành trên sân đỗ tàu bay ( Thông tư 34/2014/TT-BGTVT ngày 11/8/2014 ban hành ‘’ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cắt hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay’’)

  - Các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn trên sân bay; những nguyên tắc cơ bản đảm bảo an toàn trên sân đỗ.

  - Công tác phòng, chống cháy, nổ trên sân đỗ.

  - Tai nạn, sự cố tại sân đỗ và một số quy trình khẩn nguy tại chỗ.

  - Quy định về thông tin; liên lạc trên khu bay.

  - Các quy định khác liên quan. 

   

   

   

  1.6

  Nhận thức về An toàn vệ sinh lao động

  8

  8

  0

   

  - Những vấn đề chung về công tác an toàn vệ sinh lao động

  - Các quy định của Nhà nước và đơn vị về vệ sinh lao động, bảo hộ lao động

  - Các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình khai thác và cung cấp dịch vụ Hàng không tại CHK,SB

  - Các biện pháp chủ yếu của đơn vị đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

  - Các quy định khác liên quan

   

   

   

  1.7

  Kiến thức An ninh Hàng không

  12

  12

  0

   

  Theo Điều 15 Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT ngày 29/07/2014 của Bộ Giao Thông Vận Tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh Hàng không. ( Nội dung chi tiết thực hiện theo Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh Hàng không được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt riêng ).

   

   

   

  1.8

  Công tác khẩn nguy và phòng chống cháy nổ tại cảng Hàng không, sân bay

  10

  6

   

   

  STT

                                     

                                          Môn học  

   

  Thời       lượng

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành

   

  - Công tác khẩn nguy tại CHK,SB

  - Phòng chống cháy nổ tại CHK,SB

  - Tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy, nổ; Các yếu tố có nguy cơ gây cháy, nổ tại cảng Hàng không sân bay

  - Pháp luật Phòng cháy, chữa cháy

  - Biện pháp phòng cháy nổ tạo đơn vị và xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ

  - Cách sử dụng công cụ phòng cháy chữa cháy 

  - Thực hành ( sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy)

   

   

   

  1.9

  Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 7

  30

  30

  0

   

  Nội dung chi tiết thực hiện theo Chương trình đào tạo Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt riêng.

   

   

   

  1.10

  Quan hệ khách hàng và văn hóa doanh nghiệp

  8

  8

  0

   

  - Khái niệm khách hàng

  - Giao tiếp trực diện

  - Giao tiếp không trực diện

  - Kỹ năng quan hệ khách hàng

  - Xử lý khủng hoảng trong giao tiếp

  - Khái niệm văn hóa và văn hóa doanh nghiệp

  - Vai trò, vị trí của văn hóa doanh nghệp

  - Những nội dung cơ bản của văn hóa doanh ngiệp

  - Văn hóa giao tiếp ‘’ 4 xin 4 luôn ‘’

  - Giới thiệu nội dung Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành GTVT 

   

   

   

  1.11

  Phương pháp làm việc nhóm

  4

  4

  0

   

  - Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của làm việc nhóm

  - Các hình thức làm việc nhóm

  - Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả.

   

   

   

  1.12

  Ôn tập và kiểm tra

  4

  4

  0

  2

  Nghiệp vụ chuyên môn

  264

  210

  54

  2.1

  Tiếng Anh hàng hóa

  40

  10

  30

   

  - Thuật ngữ cơ bản

  - Thực hành

   

   

   

  2.2

  Điện văn hàng hóa

  20

  20

  0

   

  - Giới thiệu chung về IMP – Cargo

  - Sự phát triển của E – freight

  - Giới thiệu một số mẫu điện văn cơ bản theo tiêu chuẩn IATA

   

   

   

  2.3

  Cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp

  30

  30

  0

   

  STT

                                    

                                         Môn học  

   

  Thời       lượng

  Trong đó

     Lý thuyết

  Thực hành

   

  - Khái niệm chug về cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp.

  - Định nghĩa về cơ bản hình thành các trọng lượng của tàu bay

  - Nguyên tắc cân bằng tàu bay

  - Các phương tiện chất hàng ( ULD)

  - Phân tải vào băng hướng dẫn chất xếp ( Loading Instructions Report)

  - Bảng trọng tải và bảng cân bằng tàu bay ( Load Sheet and Balance Chart )

  - Hướng dẫn chất xếp ( Loading )

  - Các điện văn liên quan: CDM, CPM, UCM, MVT.

   

   

   

  2.4

  Quy định vận chuyển hàng hóa cơ bản

  104

  100

  4

   

  - Các tổ chức Hàng không quốc tế và quốc nội liên quan đến dịch vụ hàng hóa

  - Đại lý vận tải hàng hóa

  - Địa lý thế giới

  - Lịch bay OAG

  - Tàu bay

  - Các phương tiện phục vụ

  - Tiếp nhận hàng hóa

  - Quy trình đặt giữ chỗ hàng hóa

  - Cước và phí vận chuyển

  - Vận đơn Hàng không

   

   

   

  2.5

  Vận chuyển động vật sống và hàng dễ hỏng

  30

  30

  0

   

  - Tổng quan Quy định vận chuyển động vật sống

  - Quy định  riêng của các nước và nhà vận chuyển

  - Danh sách động vật sống

  - Hành vi loài vật

  - Đặt chỗ và sắp xếp trước

  - Quy định chuồng cũi

  - Quy định đánh dấu và dán nhãn

  - Chấp nhận vận chuyển

  - Khái quát về quy định vận chuyển hàng dễ hỏng

  - Yêu cầu đóng gói

  - Quy định về đánh dấu, dãn nhãn, chứng từ

  - Chấp nhận vận chuyển 

   

   

   

  2.6

  Quy trình phục vụ hàng hóa tại CHK, SB

  16

  16

  0

   

  - Quy trình phục vụ hàng hóa xuất

  - Quy trình phục vụ hàng hóa nhập

  - Quy trình phục vụ hàng hóa chuyển tiếp, nối chuyến

  - Quy trình phục vụ bưu gửi

   

   

   

  2.7

  Kiến tập thực tế

  20

  0

  20

   

  - Quan sát quy trình phục vụ hàng hóa xuất tại các Công ty cung cấp Dịch vụ Hàng hóa

   

   

   

   

  STT

                                     

                                       Môn học  

   

  Thời       lượng

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành

   

  - Quan sát quy trình phục vụ hàng hóa nhập tại các Công ty cung cấp Dịch vụ Hàng hóa

   

   

   

  3

  Ôn tập và Kiểm tra kết thúc khóa học

  4

  4

  0

  TỔNG CỘNG

  384

  326

  58

                 

     Ghi chú :

        Học viên sau khi được đào tạo, huấn luyện phần Kiến thức chung về Hàng không dân dụng được cấp Giấy chứng nhận:

       - Hoàn thành chương trình bồi dưỡng Kiến thức cơ bản về Hàng không dân dụng,

       - Hoàn thành chương trình huấn luyện kiến thức An ninh Hàng không,

       - Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức an toàn sân đỗ tàu bay,

       - Hoàn thành chương trình quy đình vận chuyển Hàng nguy hiểm – CAT 7.

   

  Video clip

  • facebook