• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Slogan, câu văn ngắn gọn nhưng chứa đựng thông điệp vô giá của một thương hiệu.

 • 2020-11-04 22:12:23
 • Slogan, câu văn ngắn gọn nhưng chứa đựng chất lượng sản phẩm - thông điệp truyền thông vô giá của một thương hiệu. Là một từ khóa quen thuộc khi nhắc tới một thương hiệu? thấy slogan bạn sẽ nhìn thấy sản phẩm, dịch vụ của họ, một thành tố quan trọng nằm trong thương hiệu, giúp định vị, thể hiện tầm nhìn sứ mệnh cũng như khiến chúng ta dễ dàng mường tượng các giá trị mà thương hiệu đó đang cung cấp.

  Slogan của một số hãng hàng không trên thế giới

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguồn ảnh: internet

  Video clip

  • facebook