• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Tổ chức Tập huấn Đào tạo kỹ năng tư vấn tuyển sinh nghề chuyên ngành Hàng không dành cho người khuyết tật

 • 2022-07-07 09:05:01
 •  

  Ngày 05-06/07/2022, Công ty Cổ phần Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Hàng không Việt Nam, phối hợp với Hội người khuyết tật Thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn quy chế và quy trình tuyển sinh, nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm, sẵ sàng cho mùa tuyển sinh 2022 sắp tới.

  A person sitting at a desk

Description automatically generated with low confidence

  Trong nhiều năm qua, vấn đề giải quyết việc làm phù hợp cho Người khuyết tật (NKT) luôn là trăn trở, khó khăn của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và tổ chức xã hội. Để NKT có thể thực sự là một phần của xã hội, tự tin tạo dựng cuộc sống tự lập, nâng cao vị thế của bản thân trong gia đình, hoà nhập đầy đủ và bình đẳng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Công ty Cổ phần Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Hàng không Việt Nam (VNAS) mở lớp đào tạo kỹ năng tư vấn tuyển sinh nghề chuyên ngành hàng không dành cho người khuyết tật, với mục đích bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống và tránh lãng phí một nguồn lao động có sự cầu thị và chăm chỉ.