• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • IATA Course: Law and Regulations
  • IATA Course: Law and Regulations

   Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và cấp bằng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

 • TCourse: Cargo
 • TChương trình đào tạo Quản trị kinh doanh hàng không (Air Business Management)
 • THọc tại Trung tâm Đào tạo Hàng không Việt Nam có cơ hội nhập ngành hàng không cao
 • TCó gì đặc biệt bên trong “lò” đào tạo dự bị nhân viên hàng không…
  • facebook