• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • Tiêu chuẩn nhân viên hàng không
  • Tiêu chuẩn nhân viên hàng không

   Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BGTVT quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không. Trong đó nêu rõ tiêu chuẩn nhân viên hàng không.

  Trung tâm đào tạo Hàng không Việt Nam

  Video clip

  • facebook