• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên, cộng tác viên làm công tác tư vấn tuyển sinh

 • 2023-03-07 20:57:50
 • Trong tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua, Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Hàng không (VNAS) đã tổ chức nhiều chương trình Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên, cộng tác viên làm công tác tư vấn tuyển sinh và hoàn thành các nội dung theo kế hoạch của công ty. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các Chi nhánh, Văn phòng, và đại diện các tỉnh đã triển khai nội dung tập huấn cho toàn thể cộng tác viên trong đơn vị, hệ thống của mình.

  Tại Hội nghị tập huấn, nhân viên, cộng tác viên được học tập, bồi dưỡng kiến thức cơ bản ngành hàng không, sản phẩm - chương trình đào tạo và 7 kỹ năng của người làm công tác tư vấn tuyển sinh…

  Thông qua Hội nghị tập huấn, nhân viên, cộng tác viên được cung cấp kiến thức tổng hợp của ngành gắn với nhiệm vụ tuyển sinh năm 2023 và chủ trương về phát triển đội ngũ, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2023 - 2025./.

  Một số hình ảnh của các hội nghị tập huấn

  Truyền thông VNAS.

  • facebook