• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phục vụ hàng hóa

 • 2020-09-18 01:50:44
 • Chương trình được phối hợp, liên kết đào tạo bởi Học viện Hàng không Việt Nam và Công ty Cổ phần Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Hàng không Việt Nam.

       1. Mục tiêu chương trình:

       Trang bị cho những kiến thức cơ bản, phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ về phục vụ hàng hóa. Sau khi hoàn thành chương trình khóa học, người học có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở vị trí nhân viên phục vụ hàng hóa đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng.

       2. Đối tượng và yêu cầu :

       a. Đối tượng:     

       - Là nhân viên hàng không làm việc ở vị trí khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay nhưng chưa có chứng chỉ chuyên môn phù hợp.

       - Là học viên được Học viện Hàng không Việt Nam tuyển chọn để tham gia tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp hàng không ở vị trí nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay đối với nghiệp vụ phục vụ hàng hóa

       b. Yêu cầu tiêu chuẩn:

       - Tiêu chuẩn đầu vào:

       + Tiếng Anh ≥ 300 TOEIC hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư 05/5012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 và Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;

       + Tiêu chuẩn sức khỏe, ngoại hình và các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.

       - Tiêu chuẩn đầu ra:

       + Học viên phải đạt từ 70/100 điểm trở lên cho tất cả các bài kiểm tra, kiểm tra kết thúc khóa học.

       + Tiếng Anh đầu ra ≥ 450 TOEIC hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư  05/5012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 và Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

      3. Thời lượng: 384 giờ, gồm:

      - Kiến thức chung về Hàng không: 120 giờ

      - Kiến thức nghiệp vụ : 264 giờ, trong đó:

          + Lý thuyết: 210 giờ

          + Thực hành: 54 giờ

      - Ôn tập và Kiểm tra kết thúc khóa học: 4 giờ

        ( Một giờ học thực hành là 60 phút, một giờ học lý thuyết là 45 phút)

  4. Chương trình đào tạo, huấn luyện:

  Các học viên lớp đào tạo nghiệp vụ phục vụ hành hóa sẽ được trang bị những kiến thức sau:

  - Kiến thức chung về hàng không dân dụng có 116 tiết lý thuyết và 4 tiết thực hành bao gồm:

  + Khái quát chung về Hàng không dân dụng

  + Cảng Hàng không, sân bay

  + Pháp luật về Hàng không dân dụng

  + An toàn Hàng không

  + An toàn sân đỗ tàu bay

  + Nhận thức về An toàn vệ sinh lao động

  + Kiến thức An ninh Hàng không

  + Công tác khẩn nguy và phòng chống cháy nổ tại cảng Hàng không, sân bay

  + Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 7

  + Quan hệ khách hàng và văn hóa doanh nghiệp

  + Phương pháp làm việc nhóm

  • Kết thúc phần kiến thức chung, học viên sẽ có 4 tiết ôn tập và kiểm tra lý thuyết

  - Kiến thức nghiệp vụ và chuyên môn có 210 tiết thực hành và 54 tiết lý thuyết bao gồm:

  + Tiếng Anh hàng hóa

  + Điện văn hàng hóa

  + Quy định vận chuyển hàng hóa cơ bản

  + Vận chuyển động vật sống và hàng dễ hỏng

  + Quy trình phục vụ hàng hóa tại CHK, SB

  + Kiến tập thực tế

  • Sau khi hoàn thành 2 phần kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ, học viên sẽ có 4 tiết ôn tập và kiểm tra kết thúc khóa học.

  Học viên sau khi được đào tạo, huấn luyện phần Kiến thức chung về Hàng không dân dụng được cấp Giấy chứng nhận:

       - Hoàn thành chương trình bồi dưỡng Kiến thức cơ bản về Hàng không dân dụng,

       - Hoàn thành chương trình huấn luyện kiến thức An ninh Hàng không,

       - Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức an toàn sân đỗ tàu bay,

       - Hoàn thành chương trình quy đình vận chuyển Hàng nguy hiểm – CAT 7.

  • facebook