• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh hàng không (Air Business Management)

  • 2021-03-06 09:42:23
  • Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và cấp bằng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

    Overview

    Training Schedule

    • facebook