• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Course: Cargo

 • 2021-03-12 13:59:00
 • Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và cấp bằng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

  Overview


  Training Schedule


  Bài viết liên quan

 • TChương trình đào tạo Quản trị kinh doanh hàng không (Air Business Management)
  • facebook