• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    ĐẶT CHO MÌNH MỤC TIÊU VÀ HÀNH ĐỘNG ĐỂ BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

  • 2024-06-24 22:03:48
  • CHÚC MỪNG HỌC VIÊN VNAS ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP.

    Món quà kịp thời, ý nghĩa của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Hàng không Việt Nam (VNAS) bà Nguyễn Thị Xuân trao tặng học viên Nguyễn Hoài Niệm đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

    Với sự nỗ lực không ngừng, chúc em sẽ chinh phục mọi khó khăn và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, cuộc sống./.

    • facebook