• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • TIATA Course: Environment and Fuel
 • TTiêu chuẩn nhân viên hàng không
  • Tiêu chuẩn nhân viên hàng không

   2021-03-17 12:03:21

   Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BGTVT quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không. Trong đó nêu rõ tiêu chuẩn nhân viên hàng không.

 • TCourse: Cargo
 • TChương trình đào tạo Quản trị kinh doanh hàng không (Air Business Management)
  • facebook