• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Vietjet Air tuyển dụng Nhân Viên Kỹ Thuật B1

 • 2022-01-11 10:14:35
 • Cấp bậc: Trưởng nhóm, Giám sát, chuyên viên cao cấp

  Nơi làm việc: Sân Bay Cam Ranh

  Lương: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 20/12/2021

  Ngày kết thúc: 31/01/2022

  Mô tả công việc

  1. Hoạt động bảo dưỡng tàu bay / Aircraft maintenance operations:
  - Bảo dưỡng và kiểm tra kỹ thuật bao gồm khung sườn tàu bay, động cơ và các hệ thống cơ học và hệ thống điện/ Maintenance check and inspection including aircraft structure, powerplants and mechanical and electrical system.
  - Thay thế thiết bị/ Component replacement.
  - Xác định lỗi và trì hoãn hỏng hóc/ Fault confirmation and defect deferment.
  - Cô lập lỗi và xử lý hỏng hóc; xác nhận lại tính khả phi của thiết bị tháo từ tàu bay hoặc từ khối thiết bị lớn/ Fault isolation and defect rectification; Re-certification for serviceable components removed from aircraft or the NHA.
  - Cho phép trì hoãn khắc phục hỏng hóc và thực hiện quy trình bảo dưỡng theo MEL items trong phụ lục 1 của Chứng chỉ ủy quyền/ Are permitted to defer defects and perform related maintenance procedures of MEL items listed in the Appendix 1 of Authorization Certificate.
  - Có trách nhiệm đưa tàu bay vào khai thác theo luật của CAA cũng như đảm bảo tính khả phi của tàu bay và thiết bị/ Be responsible for releasing the aircraft to service under the regulation of CAA as well as making sure that the aircraft and its equipment are in serviceable conditions.
  2. Hệ thống chất lượng/ Quality system:
  - CRS B1 báo cáo sự cố ảnh hưởng đến khả phi tàu bay / CRS B1 have to report the incidents affecting the airworthiness of the aircraft.
  - CRS B1 phải đảm bảo việc ủy quyền, chứng chỉ bảo dưỡng tàu bay được duy trì hiệu lực / CRS B2 must ensure that their Authorisation, Aircraft Maintenance License remains current.
  - CRS B1 phải báo cáo cấp quản lý và TQA Manager khi phát hiện sai lỗi bảo dưỡng / CRS B2 must report to the relevant Managers and TQA Manager detected maintenance errors.
  3. Hoạt động huấn luyện / Training operation:
  - CRS B1 có thể huấn luyện thực hành cho học viên thợ máy, học viên CRS A hoặc học viên CRS B1 / CRS B1 may carry out On Job Training for mechanic trainee, CRS A trainee or CRS B1 trainee.

  Yêu cầu công việc

  - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành/ University degree or Specialized schools.
  - TOEIC 500+
  - 02 năm kinh nghiệm làm thực tế tại tàu bay khai thác và hoàn thành khóa đào tạo cơ bản theo tiêu chuẩn CAAV Part 8 / 02 years of practical maintenance experience on operating aircraft and completion of a CAAV Part 8 approved basic training course.
  - 03 năm kinh nghiệm làm thực tế tại tàu bay khai thác và hoàn thành khóa đào tạo tương đương với thợ lành nghề trong môi trường thương mại kỹ thuật / 03 years of practical maintenance experience on operating aircraft and completion of training considered relevant by the CAAV as a skilled worker, in a technical trade.
  - 05 năm kinh nghiệm làm thực tế tại tàu bay khai thác và chưa qua khóa đào tạo liên quan / 05 years of practical maintenance experience on operating aircraft without previous relevant technical training.
  - Học chuyển loại tàu bay: hệ thống khung sườn và động cơ mức III, hệ thống điện và điện tử mức II / Type training course: airframe system & power plant level III; electrical & avionic system level II.
  - Có kiến thức về VAR / Good knowledge of VAR.
  - Có kiến thức về quy trình bảo dưỡng / Good knowledge of procedures related to maintenance.
  - Có kiến thức về hệ thống chất lượng / Good knowledge of quality system.
  - Có kiến thức về quy định an ninh và an toàn / Good knowledge of safety & security regulation.
  - Có chứng chỉ AML mức B1 cấp bởi CAAV / Holding valid AML license category B1 issued or recognized by CAAV.
  - Có ít nhất 06 tháng làm việc trên loại tàu bay khai thác trong vòng 24 tháng gần nhất / Having at least 06 months within the preceding 24 months worked on relevant aircraft.

  Thông tin chi tiết xem tại: https://careers.vietjetair.com/tuyendungchitiet/433

  • facebook