• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chi nhánh Công ty VNAS tại Nghệ An đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên

 • 2021-05-23 15:31:07
 • Phát huy chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh gắn với mục tiêu hoạt động và nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên, người lao động ngay sau khi được thành lập, Chi nhánh Nghệ An đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội học tập và việc làm chuyên ngành hàng không cho học sinh, sinh viên,…

  Ngày 22/5/2021, tại Chi nhánh Nghệ An đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

  Nhận thức rõ tầm quan trong cũng như ý nghĩa xã hội của hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động, ngay sau khi thành và ổn định tổ chức, đi vào hoạt động Chi nhánh VNAS Nghệ An đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch nhằm đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Chi nhánh sẽ thực hiện truyền thông bằng nhiều hình thức như: Tư vấn tại chỗ (tư vấn tại trường học, địa phương, văn phòng…); tư vấn trực tuyến qua điện thoại, gmail…; phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức hoạt động tư vấn, xúc tiến việc làm...).

  Hy vọng, với chiến lược truyền thông phù hợp, Chi nhánh sẽ giúp nhiều bạn trẻ lựa chọn được vị trí việc làm ngành hàng không theo năng lực và có cơ hội việc làm ổn định, góp phần phát triển kinh tế gia đình và an sinh xã hội./.

  Truyền thông VNAS.

  • facebook