• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Văn phòng Tư vấn và Tiếp nhận hồ sơ tỉnh Hà Giang tổ chức giới thiệu việc làm cho cán bộ đoàn thuộc trường học, cấp huyện và cấp xã

 • 2023-08-11 21:20:52
 • Văn phòng Tư vấn và Tiếp nhận hồ sơ tỉnh Hà Giang vừa qua đã phối hợp với  Huyện Đoàn Bắc Mê tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp nghề hàng không cho 50 cán bộ đoàn thuộc trường học, cấp huyện và cấp xã.

  Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

  Trong thời gian làm việc, các cán bộ đoàn đã được đội ngũ tuyển sinh thuộc văn phòng tư vấn, đối thoại trực tiếp các nội dung như: nhu cầu nhân lực ngành hàng không, tiêu chí tuyển dụng và các chương trình đào tạo.

  Thông qua buổi tư vấn, các cán bộ đoàn nắm được thông tin và tài liệu để triển khai tại cơ sở đoàn mà mình phụ trách. Đây chính là điều kiện để đoàn viên thanh niên có thêm cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp, có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

  Truyền thông VNAS.

  • facebook