• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) thông báo tuyển dụng lao động

 • 2023-06-01 22:23:02
 • Các vị trí cụ thể như sau:

  1. Vị trí, số lượng tuyển dụng:

  a) Tại Hà Nội:

  - 14 kỹ sư máy bay (08 chuyên ngành cơ giới, 06 chuyên ngành bộ môn);

  - 08 thợ kỹ thuật máy bay (chuyên ngành cơ giới);

  - 12 thợ sửa chữa cấu trúc máy bay.

  b) Tại Tp Hồ Chí Minh:

  - 36 kỹ sư máy bay (26 chuyên ngành cơ giới, 10 chuyên ngành bộ môn);

  - 36 thợ kỹ thuật máy bay (27 chuyên ngành cơ giới, 09 chuyên ngành bộ môn);

  - 04 thợ sửa chữa cấu trúc máy bay.

  2. Tiêu chuẩn tuyển dụng, lộ trình phát triển nghề nghiệp, mô tả công việc:

  2.1 Kỹ sư máy bay:

  a) Tiêu chuẩn:

  - Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

  - Trình độ chuyên môn:

  + Kỹ sư kỹ thuật máy bay chuyên ngành cơ giới: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành cơ giới máy bay, cơ khí hàng không, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật tàu thủy, vật liệu, cơ khí, động lực, cơ điện tử, cơ kỹ thuật và một số ngành phù hợp khác do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định.

  + Kỹ sư kỹ thuật máy bay chuyên ngành bộ môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành điện, điện tử, điện tử viễn thông, điện tử truyền thông, đo lường điều khiển, vố tuyến điện, tự động hóa, công nghệ thông tin, tin học, máy tính và một số ngành phù hợp khác do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định.

  - Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 500/ TOEFL (paper) 470/ TOEFL CBT 120/ TOEFL IBT 40/ TOEFL ITP 449/ TOEFL Essentials 4.5/ IELTS 4.5/ CEFR A2/ Aptis A2 đang còn hạn.

  - Khởi điểm: thu nhập bình quân hàng tháng từ 14 – 19 triệu đồng.

  - Sau 2 – 3 năm, thu nhập bình quân hàng tháng từ 19 – 26 triệu đồng;

  - Thi đạt chứng chỉ Qualified Mechanic: thực hiện bảo dưỡng máy bay trong phạm vi được ủy quyền, thu nhập bình quân hàng tháng từ 22 – 32 triệu đồng.

  - Sau 4 – 5 năm, thi đạt chứng chỉ ủy quyền mức B1/B2 (CRS B1/B2): thu nhập bình quân hàng tháng từ 30 – 44 triệu đồng.

  2.2 Thợ kỹ thuật máy bay:

  a) Tiêu chuẩn:

  - Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

  - Trình độ chuyên môn:

  + Thợ kỹ thuật máy bay chuyên ngành cơ giới: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành cơ giới máy bay, cơ khí hàng không, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật tàu thủy, vật liệu, cơ khí, động lực, cơ điện tử, cơ kỹ thuật và một số ngành phù hợp khác do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định.

  + Thợ kỹ thuật máy bay chuyên ngành bộ môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành điện, điện tử, điện tử viễn thông, điện tử truyền thông, đo lường điều khiển, vố tuyến điện, tự động hóa, công nghệ thông tin, tin học, máy tính và một số ngành phù hợp khác do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định.

  - Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 350/ TOEFL (paper) 400/ TOEFL CBT 63/ TOEFL IBT 29/ TOEFL ITP 359/ TOEFL Essentials 2.5/ IELTS 3.0/ CEFR A1/ Aptis A1 đang còn hạn. Đối với thí sinh chưa đủ tiêu chuẩn tiếng Anh (có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 300 điểm trở lên hoặc tương đương; trường hợp thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh sẽ được Công ty tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh bằng bài thi thử tiếng Anh TOEIC của IIG Việt Nam đạt từ 300 điểm trở lên) vẫn được tham gia thi tuyển.

  b) Lộ trình phát triển nghề nghiệp:

  - Khởi điểmThu nhập bình quân hàng tháng từ 11 - 14 triệu đồng.

  - Sau 2 – 3 năm, thu nhập bình quân hàng tháng từ 19 – 26 triệu đồng; thi đạt chứng chỉ Qualified Mechanic: thực hiện bảo dưỡng máy bay trong phạm vi được ủy quyền, thu nhập bình quân hàng tháng từ 22 – 32 triệu đồng.

  - Sau 4 – 5 năm thu nhập bình quân hàng tháng từ 30 – 44 triệu đồng.

  2.3 Thợ sửa chữa cấu trúc máy bay:

  a) Tiêu chuẩn:

  - Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

  - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp các trường trung cấp trở lên các ngành cơ khí, chế tạo máy, vật liệu,…

  - Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 350/ TOEFL (paper) 400/ TOEFL CBT 63/ TOEFL IBT 29/ TOEFL ITP 359/ TOEFL Essentials 2.5/ IELTS 3.0/ CEFR A1/ Aptis A1 đang còn hạn. Đối với thí sinh chưa đủ tiêu chuẩn tiếng Anh (có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 300 điểm trở lên hoặc tương đương; trường hợp thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh sẽ được Công ty tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh bằng bài thi thử tiếng Anh TOEIC của IIG Việt Nam đạt từ 300 điểm trở lên) vẫn được tham gia thi tuyển.

  b) Lộ trình phát triển nghề nghiệp:

  - Khởi điểm: Thu nhập bình quân hàng tháng từ 11 - 14 triệu đồng.

  - Sau 2 – 3 năm, thu nhập bình quân hàng tháng từ 18 – 23 triệu đồng.

  - Sau 3 – 4 năm, thu nhập bình quân hàng tháng từ 22 – 28 triệu đồng.

  - Sau 4 – 5 năm, thu nhập bình quân hàng tháng từ 30 – 38 triệu đồng.

  4. Chế độ chính sách chung:

  a) Điều kiện làm việc: Thời gian làm việc 42h/ tuần.

  b) Ký kết hợp đồng lao động:

  - Ký hợp đồng thử việc: Thí sinh trúng tuyển được Công ty hỗ trợ tổ chức đào tạo các nội dung cơ bản bảo dưỡng máy bay/ sửa chữa cấu trúc máy bay, quy trình, quy định và các khóa kiến thức chung về hàng không khác (thời gian khoảng 06-07 tháng) trước khi ký hợp đồng thử việc.

  - Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng.

  - Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  6. Tiếp nhận hồ sơ:

  a) Thời gian: Từ thứ hai đến thứ sáu các ngày trong tuần từ 29/5/2023 đến 22/6/2023.

  7. Thời gian thi tuyển: Trong tháng 6 - 7/2023.

  ------------------------------------------

  • facebook