• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM TUYỂN DỤNG

 • 2023-09-15 15:41:14
 • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức thi tuyển vào các vị trí sau:

  A. Khối Bảo đảm hoạt động bay, An ninh - bảo vệ:

  1. Kiểm soát viên không lưu: 71 người

  2. Nhân viên Kỹ thuật: 61 người

  3. Nhân viên Dự báo Khí tượng: 06 người

  4. Nhân viên Quan trắc Khí tượng: 03 người

  5. Nhân viên Quản lý luồng không lưu (ATFM): 02 người

  6. Nhân viên Thông báo hiệp đồng bay: 03 người

  7. Nhân viên Thông báo tin tức hàng không: 09 người

  8. Nhân viên NOTAM: 02 người

  9. Nhân viên Đánh tín hiệu tàu bay lăn: 08 người

  10. Nhân viên An ninh hàng không: 14 người

  11. Nhân viên Lái xe: 02 người

  B. Khối Cơ quan tham mưu giúp việc: 

  1. Nhân viên Phòng Kế hoạch: 05 người

  2. Nhân viên Phòng Tài chính: 03 người

  3. Nhân viên Văn thư: 01 người

  4. Ban Quản lý dự án ATCC/HCM: 08 người, gồm:

  - Bộ phận Kế hoạch tổng hợp: 02 người

  - Bộ phận Xây dựng: 02 người

  - Bộ phận Kỹ thuật: 03 người

  - Bộ phận Tài chính: 01 người

  5. Ban Quản lý dự án Long Thành: 07 người, gồm:

  - Bộ phận Xây dựng: 04 người

  - Bộ phận Kỹ thuật: 03 người

  Thông tin chi tiết xem tại: https://vatm.vn/upload_images/files/4236-TB-QLB1.pdf

  • facebook