• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • TIATA COURSE: TRAVEL AND TOURISM
 • TIATA COURSE: SECURITY
  • IATA COURSE: SECURITY

   2021-04-14 09:29:03

   Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và cấp bằng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

 • TIATA COURSE: SAFE
 • TIATA Course: Law and Regulations
  • IATA Course: Law and Regulations

   2021-04-09 10:19:22

   Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và cấp bằng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

 • TIATA Course: Ground Operations
  • IATA Course: Ground Operations

   2021-03-30 10:26:48

   Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và cấp bằng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

 • TIATA Course: Environment and Fuel
 • Video clip

  • facebook