• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • THỌC VIÊN VNAS ĐỖ VIETJET VỚI ĐIỂM TOEIC CỰC CAO 940 
    • facebook