• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  IATA COURSE: TRAVEL AND TOURISM

 • 2021-04-15 09:51:12
 • Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và cấp bằng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

  Overview

  Schedule

  Bài viết liên quan

 • TChương trình đào tạo Quản trị kinh doanh hàng không (Air Business Management)
 • TCourse: Cargo
  • facebook